В началото фирмата се занимава основно с възстановяване на земите на собствениците. До 1995 г. са изработени планове за земеразделяне в 6 села в област  Търговище. От 1995 г. ГЕОКАД-93 започва да работи основно с архитектурни бюра и строителни фирми, като извършва заснемане на парцели с цел проектиране, проекти за вертикално планиране, трасиране на парцели и сгради и други. От 2004 г. до днес фирмата е изработила над 29 000 подобни обекта.

 

По договори със Столична община фирма ГЕОКАД-93 е изработила и продължава да изработва нивелетни проекти на голям брой регулационни планове на територията на гр. София. По този начин фирмата се утвърждава като една от водещите геодезически фирми на територията на столицата.

 

След 2001 г. с влизане в сила на Закон за кадастъра и имотния регистър, Фирма ГЕОКАД-93 се включва активно в процеса на създаване на кадастрални карти и регистри. Към настоящия момент фирмата е изработила Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Дупница, гр. Димитровград, част от гр. Перник, част от община Марица и район Овча купел – гр. София. Извършено е оцифряване на гр. Бургас, създадени са специализирани карти за устройствено планиране  на част от гр. Плевен, част от кв. Горна баня и Суходол.

 

От 2004 г. към фирма ГЕОКАД-93 е създаден фотограметричен отдел, оборудван с 3 фотограметрични станции, базирани на системата PHOTOМOD, както и с фотограметричен скенер Delta Scan 470.

 

В ГЕОКАД-93 ЕООД работят 40 инженери геодезисти и 20 технически сътрудници. Всички служители във фирмата са високо квалифицирани, което е предпоставка, проектите изработени в ГЕОКАД-93 да са с най-високо качество.

Регистрирана в България
Дата на регистрация: 1993
Сфера на дейност: Услуги
България, София - град, ул. Отец Паисий 96, пощенски код 1303
И на още 1 адрес в: София - град
http://www.geocad93.com http://yellowpages.bg/bg/members/geokad-93/